Du hittar oss även på FacebookFacebook

HRCBKMiljöpolicy

Miljöpolicy

Verksamheten

  • Hässleholms RC buggy klubbs verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön
  • Verksamheten ska också präglas av en öppenhet att aktivt medverka till en teknisk utveckling i miljöns tecken.

 

Bilsportens utövare, funktionärer och övriga medverkande förbinder sig att

  • vid all verksamhet visa respekt för den gemensamma miljön
  • anpassa och begränsa ljudet från fordon och anläggning så att verksamhet även kan bedrivas i samhällsnära områden
  • alltid minimera miljöpåverkan även i kringverksamheten
  • handskas miljöriktigt med allt material såsom t ex bränslen, oljor och andra vätskor liksom batterier och uttjänta bildelar
  • efter träning och tävling lämna förbrukat materiel vid därför avsedd plats

 

Hässleholms RC buggy klubb förbinder sig att

  • på ett aktivt sätt delta i den tekniska utvecklingen för miljömässigt bättre fordon
  • genom utbildning och miljöcertifiering öka miljöengagemanget för utövare, funktionärer och övriga medverkande
  • ha en inköpspolicy som slår fast att man aktivt väljer miljömärkt