Du hittar oss även på FacebookFacebook

HRCBKMedlemsinformation

Medlemsinformation

Avgifter utomhussäsong

 • Årsavgift juniorer 250kr (upp till 18år)
 • Årsavgift seniorer 500kr
 • Årsavgift familj 650kr (gäller medlemmar boende på samma adress)
 • Stödmedlem 100kr (berättigar inte till körning på banan)
 • Ditt medlemskort skall kunna uppvisas på anmodan.
 • Medlemskort delas ut på banan. (Kiosken)

Miljö & Köravgift

Gäller för de medlemmar som vill köra på Hässleholms buggybana.

 • Avgift för säsong på Hässleholms buggybana: 500kr
 • Avgift för arbetsdagar. 500kr*

Avgifterna är per säsong och ska vara betalda innan körning på banan.

* Det tillkommer en avgift på 500kr för kommande arbetsdagar under året. Klubben kommer i god tid före avisera detta på hemsidan.

Om man deltar vid en arbetsdag på minst 4 timmar så återbetalas 250 kronor av de 500 kronorna, vid ytterligare en arbetsdag så återbetalas den resterande summan på 250 kronor tillbaks.

Om man väljer att inte delta vid något tillfälle så behåller klubben de 500 kronorna.

Detta för att få fler medlemmar att komma på arbetsdagarna.

Avgifter för icke medlemmar

Endagsavgifter utan medlemskap för körning på Hässleholms buggybana.

 • Lördag 140kr
 • Måndag och Onsdag 80kr.
 • Söndag 80kr (endast körning för el)

OBS…Avgiften skall vara betald innan körning.