Du hittar oss även på FacebookFacebook

HRCBKMedlemsinformation

Medlemsinformation

Avgifter utomhussäsong

  • Årsavgift juniorer 350kr (upp till 18år)
  • Årsavgift seniorer 600kr
  • Årsavgift familj 750kr (gäller medlemmar boende på samma adress)
  • Stödmedlem 150kr (berättigar inte till körning på banan)
  • Ditt medlemskort skall kunna uppvisas på anmodan.
  • Medlemskort delas ut på banan. (Kiosken)

Miljö & Köravgift

Gäller för de medlemmar som vill köra på Hässleholms buggybana.

  • Avgift för säsong på Hässleholms buggybana: 500kr

Avgifterna är per säsong och ska vara betalda innan körning på banan.

Avgifter för icke medlemmar

Endagsavgifter utan medlemskap för körning på Hässleholms buggybana.

  • Lördag 200kr
  • Måndag och Onsdag 125kr.
  • Söndag 200kr (endast körning för el)

OBS…Avgiften skall vara betald innan körning.