Du hittar oss även på FacebookFacebook

HRCBKAllmän informationUtökad tränings tid.

Utökad tränings tid.

Vi har fått utökad tränings tid på onsdagar. Den nya tiden är 17-21.
Tränings tiderna för Hrck är nu.
Måndag. 17-21.
Onsdag. 17-21.
Lördag. 10-17.

Kommenteringen är stängd