Du hittar oss även på FacebookFacebook

HRCBKAllmän informationSöndags körning för el bilar.

Söndags körning för el bilar.

Vi kommer att införa en dag som bara är avsedd för el bilar. Söndagar kommer framöver att vara öppen mellan 10-16. Banan kommer att vara öppen men kiosken kommer att vara obemannad, tidtagningen kommer att vara igång så man kan ladda ner sina tider på My Laps.
För att få köra på banan vid söndags träningen, så måste man antingen vara medlem eller betala track fee. Vill man träna på övrig tränings tider så måste man betala köravgift eller track fee. Så om man bara kör på söndagar och är medlem så betalar man ingen köravgift.
Om man ska betala track fee så kommer det att finnas ett ”inkast” vid kiosken. Track fee för söndag är 100 kr. Ni som är medlemar ansvarar för att icke medlemar betalar track fee.
Söndagen är endast till för el, ingen körning med metanol är tillåten.

Kommenteringen är stängd