Du hittar oss även på FacebookFacebook

HRCBKAllmän informationNy Styrelse i Hrck.

Ny Styrelse i Hrck.

Efter dagens extrastämma så ser styrelsen ut på följande vis.

Ordförande. Rickard Håkansson.
Kassör. Fredrik Gunarsson
Sekreterare. Marcus Larsen.
Ledamot. Mickael Lindén.
Ledamot. Patrick Fäldt.

Kommenteringen är stängd