Du hittar oss även på FacebookFacebook


Angående Corona -Covid 19

Vi vill att alla besökare följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Följ oss på Facebook för senaste uppdateringarna!

Trulli

Årsmöte.

Årsmöte Höörs Rc Klubb.

Inbjudan till årsmöte, datum 16 februari kl 11.
Plats och dagordning meddelas senare, vi bjuder på fika.
Vill man skicka in någon motion som ska tas upp på mötet så måste den vara styrelsen tillhanda senast den 9 februari.
Anmälan skickas till rickard@hrck.se senast den 9 februari.

Plats för mötet är Fogdaröd 5. 243 93 Höör. Höörs Scout stuga.
Kart beskrivning. http://www.hitta.se/h%C3%B6%C3%B6rs+scoutk%C3%A5r/h%C3%B6%C3%B6r/~SSg22sss_?vad=h%C3%B6%C3%B6rs+scoutk%C3%A5r&var=h%C3%B6%C3%B6r

Välkomna, styrelsen.

Kommenteringen är stängd