Du hittar oss även på FacebookFacebook

Årsmöte.

Kallelse till årsmöte för Höörs Rc Klubbs verksamhetsår 2014.

Mötet är på Höörs Scoutstuga, Fogdaröd 5 i Höör

Söndagen den 11 januari 2015 kl 1100.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet.

Alla hälsas välkomna.

Kommenteringen är stängd