Du hittar oss även på FacebookFacebook


Angående Corona -Covid 19

Vi vill att alla besökare följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Följ oss på Facebook för senaste uppdateringarna!

Trulli

Årsmöte.

Kallelse till årsmöte för Höörs Rc Klubbs verksamhetsår 2014.

Mötet är på Höörs Scoutstuga, Fogdaröd 5 i Höör

Söndagen den 11 januari 2015 kl 1100.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet.

Alla hälsas välkomna.

Kommenteringen är stängd